รายชื่อลูกค้างานวางระบบมาตรฐาน GDP

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้างานที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการวางระบบมาตรฐาน GDP      

 

 

ลำดับที่

ชื่อลูกค้า

มาตรฐาน

ประเภทธุรกิจ

1.

บริษัท แอมโก้เวท จำกัด

GDP

นำเข้ายาสัตว์

2.

บริษัท แอนิมอล เฮลท์ (ไทยแลนด์)จำกัด

GDP

นำเข้ายาสัตว์

3.

Phibro Animal Health (Thailand) Limited.

GDP

นำเข้ายาสัตว์

4.

บริษัท นิวทรีเว็ต จำกัด

GDP

นำเข้ายาสัตว์

5.

บริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด

GDP

นำเข้ายาสัตว์

6.

Science Plus International Co.,ltd.

GDP

นำเข้ายาคน

7.

บริษัท สยามเคมีเวชภัณฑ์ (1997) จำกัด

GDP

นำเข้ายาคน

8.

บริษัท พรีเมียร์ ฟาร์ม่า ซัพพลาย จำกัด

GDP

นำเข้ายาคน

9.

บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จำกัด

GDP

นำเข้ายาคน

10.

บริษัท โปลิบิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

GDP

นำเข้ายาคน

11.

บริษัท จีนฮั่วเฮง จำกัด

GDP

นำเข้ายาคน

12.

บริษัท ซีฟาม จำกัด

GDP

โรงงานผลิตยาคน

13.

บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์แคร์ จำกัด

GDP

นำเข้ายาคน

14.

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด

GDP

นำเข้ายาคน

15

บริษัท สงวนชัยเคมีอิมปอร์ต จำกัด

GDP

นำเข้ายาคน