ข่าวสาร

BRC ฉบับที่ 8 - การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีอะไรบ้าง

มาตรฐานระดับโลกของ BRC ด้านความปลอดภัยของอาหารเป็น...

Read More >>

โครงการ การสนับสนุนจากภาครัฐ (โครงการ ITAP)

โครงการจากรัฐบาลสนับสนุนองค์กร 50 % ในเรื่องการทำระบบมาตรฐาน...

Read More >>

Newsletter@November

พัฒนาแรงงานขาเข้า-ขาออก ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน AEC...

Read More >>

โครงการ การสนับสนุนจากภาครัฐ (โครงการ CF)

สนใจโครงการดีดี สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เปิดรับสมัครแล้ววั...

Read More >>