กิจกรรม

ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการ Upgrade ISO 9001:2015

ประเภทกิจการ : ผลิตคอนกรีตขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน : ห้างห...

Read More >>

ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน Organic

ประเภทกิจการ : ผลิตแป้งมันสำปะหลังขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน...

Read More >>

ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน CODEX GMP/HACCP

ประเภทกิจการ : ประกอบธุริกจแป้งผสมอาหารและเคมีอาหารขอขอบคุณผ...

Read More >>

ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

ประเภทกิจการ : ผลิตเสาเข็ม,แผ่นพื้น,เสาไฟฟ้า,จำหน่ายคอนกรีตผ...

Read More >>

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร : ข้อกำหนด HACCP (กรมประมง)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัดข...

Read More >>

ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน CODEX GMP/HACCP

ประเภทกิจการ : ผลิตน้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิก/ขนมธัญพืชอบกรอบขอข...

Read More >>

ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน CODEX GMP

ประเภทกิจการ : ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งขอขอบคุณผู้บริหารและทีมง...

Read More >>

ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการ Upgrade ISO 9001:2015

ประเภทกิจการ : ผลิตคอนกรีต-ผสมเสร็จขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงา...

Read More >>