ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน CODEX GMP/HACCP

ประเภทกิจการ : ผลิตน้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิก/ขนมธัญพืชอบกรอบ

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน:บริษัท เอ็นแน็กซัส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างสูงค่ะ

ที่เลือกและไว้วางใจใน บริษัท เอ็ก เซิร์ฟ จำกัด ได้มีส่วนรวมในการแนะนำมาตรฐานครั้งนี้ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ