สาระน่ารู้

BRC ฉบับที่ 8 - การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีอะไรบ้าง

มาตรฐานระดับโลกของ BRC ด้านความปลอดภัยของอาหารเป็น...

Read More >>

ข้อควรระวังในการเปลี่ยนแปลงของอาหารที่ผ่านการถนอมโดยการแช่แข็ง

การถนอมอาหารโดยการแช่แข็งถือว่าเป็นการถนอมอาหารที่ดีที่สุดวิ...

Read More >>

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์

      การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้...

Read More >>