บริการฝึกอบรม ISO
พัฒนาหลักสูตรที่สะท้อนหลักการให้เกิดมุมมอง ปรับตามพื้นฐานความรู้ของผู้เข้าอบรม เน้นการสร้างทักษะความเข้าใจ แบบเข้าถึงซึ่งการประยุกต์ใช้ และสร้างมุมมอง แนวคิดด้วยตัวอย่างง่ายๆ ผ่านภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
พัฒนาระบบ ISO ให้มีคุณภาพ ทั้งที่ผ่านการรับรองไปแล้วและขอใหม่ กรณีใช้หลายมาตรฐานจะมุ่งเน้นในเชิงให้เป็นระบบมากขึ้นสามารถสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไม่ซับซ้อน สามารถเข้าใจได้ง่าย เป็นระบบบริหารจัดการร่วมที่ลงตัว
บริการที่ปรึกษา ISO
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับเมื่อคุณเลือกเรา

ทีมงานทำงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นให้เกิดประสิทธิผลในบริการให้ความสำคัญกับความสำเร็จในทุกโครงการอันจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

มีประสบการณ์สูงด้านการทำ ISO โดยเฉพาะ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,ISO 18001:2007และมาตรฐานอาหาร

มีประสบการณ์ในการทำงานมายาวนาน ทั้งการเป็นผู้ตรวจประเมินการเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรม

ทีมงานมีผลงานที่โดดเด่น และผ่านการรับรองในทุกประเภทของการบริการ

ลูกค้าที่เคยรับบริการ ยังคงประทับใจและเรียกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

พร้อมให้ความช่วยเหลือ กับลูกค้าที่มีปัญหาเมื่อผ่านการรับรอง ที่เคยใช้บริการ

บริการของเรา | Services

ข่าวสารและกิจกรรม | News & Event

ความปลอดภัยของอาหาร: การควบคุมกระบวนการผลิตและการล้างทำความสะอาด

ผู้บริโภคในประเทศที่พัฒนาแล้วมีความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย

Read More >>

บริษัท เอ็กซ์ เซิร์ฟ จำกัด ได้รับความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาการปรับ

ประเภทกิจการ : ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ขอขอบคุณผู้บริหารนและทีมงาน บริษั

Read More >>

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | Our Customers

รายชื่อลูกค้ากลุ่มที่ 1

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับสถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน Exserve    

Read More >>

รายชื่อลูกค้ากลุ่มที่ 2

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับสถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน Exserve    

Read More >>

รายชื่อลูกค้ากลุ่มที่ 3

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับสถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน Exserve    

Read More >>