ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการ Upgrade ISO 9001:2015

ประเภทกิจการ : ผลิตคอนกรีต

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายพนมศักดิ์ เป็นอย่างสูงค่ะ

ที่ไว้วางใจใน บริษัท เอ็ก เซิร์ฟ จำกัด ได้มีส่วนรวมในการแนะนำและเพิ่มความรู้ในมาตรฐานในครั้งนี้ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ