ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการ Upgrade ISO 9001:2015

ประเภทกิจการ : ผลิตคอนกรีต-ผสมเสร็จ

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน : บริษัท เอส-คอน มิตรภาพ จำกัด เป็นอย่างสูงค่ะ

ที่ไว้วางใจใน บริษัท เอ็ก เซิร์ฟ จำกัด ได้มีส่วนรวมในการแนะนำและเพิ่มความรู้ในมาตรฐานในครั้งนี้ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ