ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน CODEX GMP

ประเภทกิจการ : ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน:บริษัท น้ำแข็งนภัส จำกัด เป็นอย่างสูงนะค่ะ

ที่เลือกและไว้วางใจใน บริษัท เอ็ก เซิร์ฟ จำกัด ได้มีส่วนรวมในการแนะนำมาตรฐานครั้งนี้ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ