ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

ประเภทกิจการ : ผลิตเสาเข็ม,แผ่นพื้น,เสาไฟฟ้า,จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระจกพรเจริญ เป็นอย่างสูงค่ะ

ที่เลือกและไว้วางใจใน บริษัท เอ็ก เซิร์ฟ จำกัด ได้มีส่วนรวมในการแนะนำมาตรฐานครั้งนี้ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ