ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน Organic

ประเภทกิจการ : ผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน:บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด เป็นอย่างสูงค่ะ

ที่เลือกและไว้วางใจใน บริษัท เอ็ก เซิร์ฟ จำกัด ได้มีส่วนรวมในการแนะนำมาตรฐานครั้งนี้ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ