บรรยากาศการอบรมหลักสูตร : KPI "แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงาน"

ณ บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ประเภทกิจการ : ผลิตเครื่องสำอาง

ขอขอบพระคุณผู้บริหารและทีมงานเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจในบริษัทได้แนะนำเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในครั้งนี้