เรื่องที่เราควรรู้เกี่ยวกับกลิ่นและกลิ่นรสเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในอาหาร

ในโลกของการตลาด กลิ่นและกลิ่นรสถือเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นปัจจัยแรกๆ ที่ผลักดันให้เกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งหากกลิ่นหรือกลิ่นรสไม่ดีเพียงพอ ผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจที่จะไม่กลืนอาหารนั้น หรือเลือกที่จะไม่ซื้อ หรือเมื่อซื้อไปแล้วอาจจะไม่ซื้ออีกก็เป็นได้

 

รู้หรือไม่ว่า…กลิ่นและกลิ่นรสนั้นไม่เหมือนกัน เมื่อพูดถึงการรับรู้ของมนุษย์ กลิ่นและกลิ่นรสมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน การรับรู้กลิ่นจะใช้จมูก แต่การรับรู้กลิ่นรสจะเกิดขึ้นเมื่อนำอาหารเข้าปากไปแล้วเท่านั้น โดยระหว่างกลืนอาหาร สารระเหยให้กลิ่นรสจะระเหยผ่านขึ้นไปโพรงจมูกระหว่างที่เราหายใจออก หรือจะเรียกกลิ่นรสอีกอย่างได้ว่า กลิ่นที่ได้รับผ่านทางการกินอาหาร ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงการรับรู้กลิ่นรส จะหมายถึง การรับรู้ที่มีการรวมองค์ประกอบของทั้งกลิ่น รสชาติ และความรู้สึกอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในปากระหว่างการรับประทาน เช่น ความร้อน ความเย็น ความเจ็บปวด และอื่นๆ และเมื่อพูดถึงคำนิยามของคำว่ากลิ่นและกลิ่นรสนั้น อาจจะมีคำนิยามได้เป็น 2 นิยามหลักๆ โดยขึ้นกับมุมมองของผู้ให้คำนิยามนั้น ผู้ผลิตอาหารจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการแปรรูป หรือการสร้างกลิ่นหรือกลิ่นรสระหว่างกระบวนการแปรรูปและการเตรียมอาหาร

 

ขอขอบคุณ : www.foodfocusthailand.com