ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร : Requirements ISO 9001:2015

วันที่ 18 และ 19 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด

 

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานที่ไว้วางใจใน บริษัท เอ็ก เซิร์ฟ จำกัด ได้เข้าไปเพิ่มเติมความรู้ในครั้งนี้ค่ะ