บริษัท เอ็ก เซิร์ฟ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ทีเอ็น ค้าถัง จำกัด ในการวางระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

ประเภทกิจการ : โรงงานรีไซเคิล นำถังเก่ากลับมาทำใหม่

 

ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและทีมงานเป็นอย่างสูง ที่กรุณาเลือกบริษัท เอ็ก เซิร์ฟ จำกัด

 

นึกถึงโรงงานรีไซเคิลถัง ต้อง บริษัท ทีเอ็น ค้าถัง เลยค่ะ มั่นใจในคุณภาพ และ มีมาตรฐาน แน่นอนค่ะ