บรรยากาศการให้คำปรึกษา มาตรฐานแรงงานไทย 8001:2553

บรรยากาศการให้คำปรึกษา มาตรฐานแรงงานไทย 8001:2553

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ทีเคเลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด