ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการ Upgrade ISO 9001:2015

ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการ Upgrade ISO 9001:2015

ประเภทกิจการ : การต่อสร้างเรือ,การซ่อมเรือ

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน:บริษัท บี.พี.มารีนเอ็นจิเนียร์จำกัด เป็นอย่างสูงคร้า

เป็นกำลังใจให้คร้า ก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จในการจัดทำระบบมาตรฐานในครั้งนี้นะค่ะ