ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการ Upgrade ISO 9001:2015

ประเภทกิจการ : บริการออกแบบและก่อสร้าง

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน:กลุ่มบริษัท จาร์เค็น เป็นอย่างสูงคร้า

เป็นกำลังใจให้คร้า ก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จในการจัดทำระบบมาตรฐานในครั้งนี้นะค่ะ