ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน CODEX GMP

ประเภทกิจการ : ผลิตน้ำแข็งซองและน้ำแข็งหลอด

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน : บริษัท วรภัทร จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ค่ะ

เป็นกำลังใจให้นะค่ะ สำหรับการวางระบบมาตรฐานในครั้งนี้