ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำกาจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

ประเภทกิจการ : ผลิตอลูมิเนียม

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน:บริษัท อัมพรประเสริฐ อลูมิเนียม อินกอต จำกัด เป็นอย่างสูงนะค่ะ

เป็นกำลังใจให้ค่ะ ก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จในการจัดทำระบบมาตรฐานในครั้งนี้นะค่ะ