ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน ASEAN GMP COSMETIC

ประเภทกิจการ : เครื่องสำอาง

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน:บริษัท เออีซี รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นอย่างสูงนะค่ะ

ก้าวสู่มาตรฐานที่เข้มข้นอย่างนี้เป็นกำลังใจให้นะค่ะ