ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 17025

ประเภทกิจการ : ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ทั้งเก่าและใหม่ทุกชนิด

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน : บริษัท อินเตอร์ไทร์เทคอาร์แอนด์ดี จำกัด เป็นอย่างยิ่งค่ะ

เป็นกำลังใจให้นะค่ะ สำหรับการวางระบบมาตรฐานในครั้งนี้