ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน CODEX GMP/HACCP

ประเภทกิจการ : น้ำปลาผสม

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน:บริษัท คู่บ้าน คู่ครัว จำกัด เป็นอย่างสูงนะค่ะ

ก้าวสู่มาตรฐานที่เข้มข้นอย่างนี้เป็นกำลังใจให้นะค่ะ