ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน CODEX GMP

ประเภทกิจการ : แปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าว

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน:บริษัท ทูเคอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด เป็นอย่างสูงนะค่ะ

เป็นกำลังใจให้นะค่ะ สำหรับการวางระบบมาตรฐานในครั้งนี้