ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

ประเภทกิจการ : โรงแรมและรีสอร์ท

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน:บริษัท ราชา รีสอร์ท จำกัด เป็นอย่างสูงนะค่ะ

ก้าวสู่มาตรฐานที่เข้มข้นอย่างนี้เป็นกำลังใจให้นะค่ะ