ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการ Upgrade ISO 9001:2015

ประเภทกิจการ : การจัดการโรงแรมและบริการกอล์ฟ

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน : บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด เป็นอย่างสูงค่ะ

ก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จในการจัดทำระบบมาตรฐานในครั้งนี้ค่ะ