ภาพบรรยากาศให้คำแนะนำการ Upgrade ISO 9001:2015

ประเภทกิจการ : รายงานผลการวิเคราะห์ชิ้นเนื้อ

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์พยาธิวิทยาและวิจัยอินเตอร์แลบ เป็นอย่างสูงค่ะ

ที่ไว้วางใจใน บริษัท เอ็ก เซิร์ฟ จำกัด ได้มีส่วนรวมในการแนะนำมาตรฐานในครั้งนี้ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ