ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศในการวางระบบมาตรฐาน HACCP ณ บริษัท ฟู้ดเทคโปรดักส์ จำกัด

ประเภทกิจการ : ผลิตอาหารเจ ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและท...

Read More >>

ความปลอดภัยของอาหาร: การควบคุมกระบวนการผลิตและการล้างทำความสะอาด

ผู้บริโภคในประเทศที่พัฒนาแล้วมีความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพและค...

Read More >>

บริษัท เอ็กซ์ เซิร์ฟ จำกัด ได้รับความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาการปรับ

ประเภทกิจการ : ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ขอขอบคุณผู้บริหารนและที...

Read More >>

มาตรฐานอาหารทั่วไปและระดับสากลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารคือหนึ่งในปัจจัยหลักที่มนุษย์ใช้ในกา...

Read More >>

บริษัท เอ็ก เซิร์ฟ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก Sangkaew Drinking Water

ประเภทกิจการ : ผลิตน้ำดื่ม ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและท...

Read More >>

15 แหล่งโปรตีนจากพืช

กระแสมังสวิรัติและวีแกนมาแรงแซงทางโค้ง ดังจะเห็นได้จากจำนวนผ...

Read More >>

ภาพบรรยากาศในการวางระบบมาตรฐาน CODEX GMP ณ บริษัท สยามอินเตอร์ พลาส จำ

ประเภทกิจการ : บรรจุภัณฑ์พลาสติก ขอขอบพระคุณท่านผู้บริห...

Read More >>

Plant-based Foods: แนวทางอาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารคือหนึ่งในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิต การเลือกรับประทานอาห...

Read More >>