ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ การสนับสนุนจากภาครัฐ (โครงการ ITAP)

โครงการจากรัฐบาลสนับสนุนองค์กร 50 % ในเรื่องการทำระบบมาตรฐาน...

Read More >>

บริษัท เอ็ก เซิร์ฟ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ทีเอ็น ค้าถัง จำ

ประเภทกิจการ : โรงงานรีไซเคิล นำถังเก่ากลับมาทำใหม่&nbs...

Read More >>

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร : Requirements ISO 9001:2015

วันที่ 18 และ 19 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด&nbs...

Read More >>

ความสำคัญของการสุ่มตรวจตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ตามแผนตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแ

เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคสามารถเข้าสู่โรงงานแปรรูปอาหารได้หลายวิ...

Read More >>

บริษัท เอ็ก เซิร์ฟ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ที.อาร์.อาร์.ออโ

ประเภทกิจการ : ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ ขอขอบพระคุณท่านผู้บร...

Read More >>

เรื่องที่เราควรรู้เกี่ยวกับกลิ่นและกลิ่นรสเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในอาห

ในโลกของการตลาด กลิ่นและกลิ่นรสถือเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็น...

Read More >>

การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ

มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนั้นเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้การผลิตอ...

Read More >>