ข่าวสารและกิจกรรม

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร : KPI "แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงา

ณ บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาป...

Read More >>

ผักชี…สมุนไพรไทย ประโยชน์และความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ผักชีมีประโยชน์อย่างไรบ้างการบริโภคอาหารจากพืชทุกชนิดช่วยลดค...

Read More >>

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร : ข้อกำหนด และ การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:

 ณ บริษัท เออีซี อินโนเวชั่น คอส จำกัด วันที่ 10 และ 25...

Read More >>

วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล

วันที่ 28 เมษายนของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสาก...

Read More >>

การเปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทยกับโอกาสของผู้ผลิตไทยในกระแสการเต

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทยเริ่มมีการเติบโตในอั...

Read More >>

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร : การตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

21-22 มีนาคม 2562 ณ บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัดขอขอบพระคุณผู้...

Read More >>

กินไขมันอย่างไรให้พอดี

น้ำมันถือเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการประกอบอาหาร ซึ่งจัดอยู่...

Read More >>

เทรนด์ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในยุค 4G

โลกยุค 4G ในปัจจุบัน มีนวัตกรรมอาหารที่เปลี่ยนไป เพราะความต้...

Read More >>

โครงการต้นแบบผลิตภัณฑ์เกลือลดโซเดียม: การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโน

การบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่...

Read More >>